Ochrana osobních údajů - GDPR KaraOne


1) ZÁKLADNÍ INFORMACE – Správce osobních údajů:

Společnost KaraOne s. r. o, sídlem Ústřední 14/21, Praha 10 – Štěrboholy, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 181762, jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být společností KaraOne s. r. o. zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní či servisní smlouvy či o zápůjčce vozu/motocyklu);
 • Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (KaraOne může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které KaraOne plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

2) Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete na základě jednotlivých aktivit a poptávek z našeho webu, případně osobně při návštěvě naší provozovny.

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla v rozsahu e-mail, celé jméno, telefon, adresa a údaj o ceně. Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.


V rámci jednotlivých plnění jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ Z WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI KARAONE:

Jako povinný údaj zde uvádíte své jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje potřebujeme pro možnost zpětné komunikace a zarezervování poptávaného zboží, blokaci termínu pro pronájem, či pro zarezervování časových kapacit servisní dílny. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze pro účel rezervace, případně pro následné uzavření smlouvy poptávané služby, či prodeje zboží.


REZERVACE KAPACITY SERVISNÍ DÍLNY

Jako povinný údaj při rezervaci času servisu Vašeho motocyklu uvádíte jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje jsou přiřazeny k modelu motocyklu a popisu závady či požadavku na opravu, abychom mohli provést servisní služby a následně, či průběžně vás kontaktovat o stavu opravy. Pokud bude využívaná služba pick up servisu motocyklu, je povinným údajem taktéž adresa, která může být uvedena i na daňovém dokladu za poskytnuté služby.


REZERVAČNÍ FORMULÁŘ PRO SLUŽBU PRONÁJEM OBYTNÉHO VOZU/MOTOCYKLU

Jako základní povinný údaj zde uvádíte své jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu. V případě žádosti o uzavření POJIŠTĚNÍ STORNA pak uvádíte navíc i údaje svých spolucestujících (třetích osob) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Jako nepovinný údaj je pak číslo osobního dokladu a číslo řidičského průkazu. Tyto údaje jsou však povinné při uzavření smlouvy o pronájmu obytného vozu/motocyklu


OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ/MOTOCYKLU, KUPNÍ SMLOUVA

Při objednávce zboží online či osobním odběru uvádíte povinné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon. Jako nepovinný údaj můžete dobrovolně uvést adresu bydliště, již vlastněný model motocyklu, požadavky na nabídky konkrétního zboží a souhlas se zasíláním marketingových sdělení.


SMLOUVA O PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZU/MOTOCYKLU

Při uzavření smlouvy o pronájmu motorového vozidla zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození/rodné číslo, číslo osobního dokladu, číslo řidičského průkazu. S vaším dobrovolným souhlasem pořizujeme kopie těchto osobních dokladů, které slouží k ověření platného řidičského oprávnění a identifikace Vaší osoby v případě potřeby správního řízení při řešení dopravních přestupků a událostí vzniklých v době zapůjčení motorového vozidla Vaší osobě.


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME AUTOMATICKY

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)


COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které vzniknou navštívením každé webové stránky. Využívají se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

 • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,

 • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,

 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.


3) Zpracování osobních údajů třetí stranou (předání osobních údajů)

KaraOne zpracovává Vaše osobní údaje zodpovědně a jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů společnosti KaraOne, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Seznam příjemců (zpracovatelů) osobních údajů od společnosti KaraOne:

Výrobci a dodavatelé zboží:

 • Yamaha Motor Europe N.V.

Dodavatelé IT služeb:

 • FORAM spol. s r.o., IČO: 49621149
 • CS Technologies s.r.o., IČO: 27463249

Pojišťovny, finanční služby:

 • Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971
  V rámci zpracování pojistné smlouvy se společnost Allianz stává správcem osobních údajů žadatele o pojištění v rozsahu požadovaném pro uzavření pojistné smlouvy. Společnost KaraOne je smluvním a certifikovaným zprostředkovatelem pojištění Allianz.
 • ESSOX s.r.o., IČO: 26764652
  V rámci smlouvy o financování se společnost Essox stává správcem osobních údajů žadatele o spotřebitelský úvěr. Společnost KaraOne je smluvním zprostředkovatelem finančních služeb Essox a stává se tak zpracovatelem osobních dat získaných pro uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru

Účetní a daňové služby:

 • ŠACH spol. s r.o, IČO: 65408128

4) Práva subjektů osobních údajů

 Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Kontaktovat nás můžete kdykoliv e-mailem na karaone@karaone.cz , případně na telefonu +420 606 652 533 (Radka Tůmová – odpovědná osoba za zpracování osobních údajů)

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás KaraOne zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli a jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás KaraOne zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Provedeme opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, KaraOne vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to společnosti KaraOne ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po KaraOne požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby KaraOne Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, KaraOne Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti KaraOne. V případě, že KaraOne neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Pro realizaci Vašich práv se obracejte na sídlo společnosti KaraOne s. r. o., Ústřední 14/21, Praha 10 – Štěrboholy, případně své požadavky zašlete na e-mail karaone@karaone.cz, nebo volejte na tel.: +420 606 652 533.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018