Když máte A, máte všechno. Patří sem:

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
  • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
  • čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A protože tady nejsou prakticky žádná omezení techniky, máme zde aspoň trochu závar ve věku.
Věkový limit: 24 let. Ovšem řidičské oprávnění pro skupinu A lze rovněž udělit osobě, která dosáhla:

  • věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová vozidla, nebo
  • věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Více na: https://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/ridicak-na-vlastni-kuzi-nastupujeme-do-kurzu-41184.html
Copyright © Motorkari.cz