Jarní údržba zdarma 2021

Podmínky kampaně Jarní údržba zdarma 2021

I. Organizátor kampaně

Organizátorem kampaně „Jarní údržba zdarma 2021“ (dále jen Kampaň) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., sídlem v Schiphol-Rijk, Holandsko, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, zastoupená YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, Praha 1, 110 00, IČ: 28940580, DIČ: CZ28940580, OR: sp. zn. A 68615 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Organizátor).

II. Místo a doba trvání Kampaně

 1. Platnost Kampaně od 25. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
 2. Kampaň probíhá pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice.
 3. Kampaň je platná pouze na území České republiky.
 4. Podmínky Kampaně dostupné na https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/

III. Podmínky účasti, předmět a průběh Kampaně

 1. Účastník, který v autorizované prodejně Yamaha, ve lhůtě stanovené v bodě II./1, zakoupí, či objedná skútr: Yamaha NMAX 125; D’elight; XMAX 125/Tech MAX 125, modelového roku 2021, získává zdarma první intervalový servis po 1 000 km.
 2. Akce se vztahuje na skladové zasoby, či jednotky objednané ve lhůtě v bodě II./1.
 3. První intervalový servis zdarma, lze objednat a provést POUZE u autorizovaného prodejce, u kterého byl skůtr zakoupen.
 4. Prodejce provede první intervalový servis zdarma ve lhůtě do 14 dnů od objednání účastníkem.
 5. První intervalový servis zdarma lze objednat a provést POUZE do 10. 12. 2021.
 6. Kampaň nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami a nevztahuje se na použité, či předváděcí produkty.
 7. Akce nezahrnuje náklady na montáž příslušenství. Cena montáže příslušenství se určuje individuálně s místním autorizovaným prodejcem Yamaha, v závisloti na hodinové sazbě autorizovaného prodejce Yamaha.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Případné podněty či stížnosti účastníků související s Kampaní je třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, Praha 1, 110 00 s označením: „Jarní údržba zdarma 2021“. Podnět, či stížnost musí obsahovat přesné osobní údaje podávajícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, PSČ), důvod podnětu/stížnosti a případný popis okolností, které podnět/stížnost odůvodňují. Podnět, či stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího obdržení. Podněty, či stížnosti podané na nesprávnou adresu nebo informace, které neobsahují požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
 2. Yamaha si vyhrazuje právo změnit pravidla Kampaně během jejího trvání.
 3. Zúčastněním se Kampaně účastník souhlasí s obsahem těchto podmínek a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.
 4. Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem a v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby.